Інформаційна довідка про дошкільний заклад

 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 75 «Сонечко» Запорізької міської ради Запорізької області (далі –дошкільний заклад) - навчальний комунальний заклад для дітей віком від 1,5 до 7 років, у складі якого функціонують групи загального розвитку, в яких  забезпечується розвиток, навчання та виховання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням фізичного та психічного розвитку дітей.

Засновником і власником дошкільного закладу є Запорізька міська рада. Статут дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 75 «Сонечко» затверджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.06.2013 № 253/19. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 931283, серія АВ, ідентифікаційний код юридичної особи 26470111, дата державної реєстрації 16.07.2013.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:  69095, м. Запоріжжя, вулиця Гоголя 149 А, телефон 62-33-81, Email, dnz-75@ukr.net.

        Дошкільний заклад розраховано на 6 вікових груп. Фактично функціонують 5 груп: в тому числі 4 групи загального розвитку, 1 група короткотривалого перебування.

          Наповнюваність груп дітьми складає:

·         Група раннього віку– 17 осіб;

·         Груп дошкільного віку – 22-23 особи;

·         Група короткотривалого перебування – 9 осіб.

        Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Група раннього віку функціонує з 12 годинним режимом перебування,  дві дошкільні з 10,5 та одна з 12 годинним режимом, одна  група дошкільного віку короткотривалого перебування – з  4 годинним режимом роботи  у першу  половину дня.

        Для забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільному закладі створені належні умови: обладнано 5 групових приміщень, музична зала. Шосте групове приміщення переобладнано для потреб фізичного виховання дітей.

        Мова навчання і виховання – українська.

        Матеріально-технічна база ДНЗ у задовільному стані.

        За штатним розписом типових штатних одиниць (педагогічні працівники) – 11,64 одиниць.   Кадрове   забезпечення    ДНЗ:  завідувач – 1, вихователь-методист – 1 (навантаження 0,5ставки), практичний психолог – 1 (навантаження 0,25 ставки), вихователі - 9 , музичний керівник – 2 (навантаженням по 0,5 ставки), інструктор фізичного виховання – 1 (навантаження 0,5ставки).

          Педагогічна освіта та професійна підготовленість педагогічних працівників дозволяє надавати освітні, оздоровчі послуги на достатньому рівні.

          Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня та оздоровча робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

          Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі визначається  комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (наук. кер. К.Л. Крутій, 2015), освітньою програмою для  дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (рекомендовано МОН України, лист МОН україни №1/11-7684 від 01.08.2017 за загальною науковою редакцією Т.О.Піроженко) та освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років "Дитина" (наук.кер. В.О. Огнев'юк, м.Київ, 2016).

        На адміністративному контролі та реалізації завдань закладу освіти  знаходяться заходи реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від  16. 06. 2015 р. № 641); Програми розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки (затвердженої рішенням обласної ради від 25.02.2015 №5); Програми наступності і перспективності дошкільної і початкової освітніх ланок (затвердженої науково-методичною радою НМЦ від 14.02.2017 протокол №2); Програми розвитку освітньої системи міста Запоріжжя   на 2017-2022 роки.

 

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 2001 року. Визначається низьким ступенем ризику.